İdrisi Bitlisi Sıbyan Mektebi

İdrisköşkü Caddesi üzerinde, Nakilbend Hasan Ağa Türbesi’nin biraz ilerisinde ve kitabesiz çeşmenin yakınındadır.

Kemerli kapısı üzerinde kitabe yoktur. Fevkani olup muntazam kesme taştan yapılmıştır. Saçakları kesmetaş silmelidir. Kapının sol tarafındaki bağlantılardan duvarın ileriye doğru devam ettiği fakat sonradan yıkıldığı anlaşılmaktadır.

Mektebin İdris-i

Kemerli kapıdan bir avluya girilir. Buradan bir merdivenle üst kattaki dershaneye çıkılır. Alt pencereleri mermer sövelidir. Çatısı ahşaptır. Vakıfça kiraya verilmiştir.

Dolancı Derviş Mehmed Efendi Mevlevihanesi bahsine bakınız.

Kaynak: (Gezi notu) (B.Turnalı-E.Yücel, İst.daki Bazı Tekkelerin Yerleri, Vakışar Der. 18/159) (M. Koman, Eyüp Sultan Piyer Loti Kahvesi Çevresi S: 2 ve resimler) (F. Ayanoğlu, Vakıf Yapan Türk Kadınları S: 318)

Bitlisi tarafından yapıldığı ileri sürüldüğü gibi, Sultan IV. Murad’ın Mirâhur-ı Evveli olup 25 zilhicce 1035 (Eylül-1626) tarihinde attan düşerek vefat eden Ali Ağa tarafından yaptırıldığı da söylenir. Ali Ağa ve ailesinin muhteşem lahitleri, mektebin arkasındaki bahçededir.